Aktuella aktiviteter

2021

Pandemin härjar oss ju fortfarande men ambition finns i alla fall att genomföra årsstämman och exkursionen i september.

Årsstämma och exkursion 16-17 september

Platsen blir Mälaröarna och norra Södermanland. Mer information kommer.

Tidigare aktiviteter

Årsstämma 10 september 2020

Årsstämman avhålls i år digitalt via telefon eller Teams torsdagen 10 september klockan 18.00. I kallelsen finns instruktioner.

Samtliga medlemmar har fått kallelse och handlingar via post. Här kan du också ladda ner handlingarna som pdf-filer:

Ädellövdagen 26 september 2020, Skåne - INSTÄLLT PGA CORONA

Arrangeras av Skogsstyrelsen och Ekfrämjandet. Klockan 10-15. Temat är bland annat gallring i ädellöv. Mer detaljer kommer. För frågor, kontakta Elisabeth Arvidsson på Skogsstyrelsen, elisabeth.arvidsson@skogsstyrelsen.se.

Exkursion 29 september 2020 på Ängavången, Bosarp i Skåne

img_3699-bosarp-exkursion-2017_650x350px
Från exkursion med Lennart Bosrup på Ängavången 2017.

Ekfrämjandet ordnar tillsammans med SLU och gården Ängavången en exkursion med inriktning på ekodling i blandskog. På Ängavången har markägaren Lennart Bosrup praktiserat ett naturnära skogsbruk där ek och andra trädslag kommer upp efter självföryngring och sedan sköts som individer i en blandskog. Exkursionsledare är Lennart Bosrup själv och Emma Sandell Festin, skoglig doktor vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Tid: 11.00-16.00. Anmälan med mail till lennart@angavangen.seDeltagarantalet är begränsat till 20 personer – FÖRST TILL KVARNLäs mer i inbjudan.

Fredag 9 oktober 2020, Flakulla Skogsgård

Denna skogsdag var ursprungligen annonserad till 8 maj men är framflyttad pga. coronasmittan. De medlemmar som missade 2019 års exkursion till Cecilia Rooth på Flakulla Skogsgård i Fågelmara får nu en ny chans. Cecilia ordnar, tillsammans med Skogsstyrelsen och Ekfrämjandet, en dag om ekskogsskötsel. Mer information kommer.

Fredag 24 april 2020: Ekröjningsdag i nordöstra Skåne. - INSTÄLLT PGA. CORONA.

Ekfrämjandet ordnar tillsammans med Skogsstyrelsen och Södra en ekröjningsdag. Samling klockan 12 vid Lars Duva Cirkel K utanför Osby (i korsningen mellan väg 23 och väg 15). Anmälan görs på Skogsstyrelsens hemsida (mer information kommer). Kontaktpersoner är Magnus Bondesson, Skogsstyrelsen (magnus.bondesson@skogsstyrelsen.se) och Anders Ekstrand, Södra och Ekfrämjandet (anders.ekstrand@sodra.com).

18 april – 2 maj 2020: Projektet Lövsuccé 2.0 - INSTÄLLT PGA. CORONA, NYTT FÖRSÖK HÖSTEN 2020.

Projekt Lövsuccé 2.0 i landskap och företag bjuder in till flera olika skogsdagar med fokus på lövträd under våren 2020. Träffarna arrangeras tillsammans av Skogsstyrelsen, LRF, Länsstyrelsen och Södra. Ekfrämjandet kommer också att delta. Mer information om träffarna och hur man anmäler sig finns på LRF:s hemsida. Alla träffarna pågår klockan 9-14.

Lördag 18 april 2020. Två parallella skogsdagar vid Vidöstern, Vallersta gård samt Ljungbyholm, Kölby. - INSTÄLLT PGA CORONA

Lördag 25 april 2020. Åsnen, Skörda. - INSTÄLLT PGA CORONA

Lördag 2 maj 2020. Skirö, Loaklev. - INSTÄLLT PGA CORONA

Mer information: www.lrf.se/lovsucce

Lördag 4 april 2020: Röjningsdag med blandskogstema, Skärblacka, Östergötland - INSTÄLLT PGA CORONA

I samarbete mellan Ekfrämjandet, Skogsstyrelsen och Allskogsservice arrangeras en röjningsdag med bland annat röjning i blandbestånd av gran, tall, björk och ek. Ett av målen med röjningen är produktion av ek. Platsen är Stensätter 1, 617 90 Skärblacka. Allskogsservice bjuder på enklare förtäring. Tiden är klockan 11-15. Från Ekfrämjandet medverkar Anders Ekstrand. Ingen anmälan krävs. För information kontakta Olle Josefsson (Allskogsservice), 070-275 04 09, olle@allskogsservice.se.

Fredag 3 april 2020: Skogsdag i Rössjöfors, Skåne

Munka Ljungby, Vida, Skogsstyrelsen och Ekfrämjandet arrangerar en skogsdag på temat ekföryngring under skärm. På exkursionen demonstreras också Woodmizer bandsåg vid sågverket i Munka Ljungby. Klockan 11-15. Plats: Rössjöforsvägen 4 266 92 Munka Ljungby Från Munka Ljungby mot Kollebäckstorp. Arrangörerna bjuder på korv med bröd. Ingen föranmälan behövs. Vid frågor, kontakta Vidas inköpare Anders Ingvarsson på tel. 070-812 38 12, anders.ingvarsson@vida.se.

Läs inbjudan.

15 November 2019: Röjningsdag i Skåne med Skogsstyrelsen, Södra och Ekfrämjandet.

Röjningsdag i nordöstra Skåne med diskussioner och förevisningar om markberedning, plantmaterial, provenienser, röjningsmodeller, klippning och stamkvistning av ek, redskap, amträd, utfyllnadsstammar m.m. Två fastigheter besöks: Östra Svenstorp och Höninge. Läs mer i inbjudan.

19-20 september 2019: Årsstämma och exkursion i Blekinge 2019

IMG_4461-bok-löv-Ryssberget_640x350px

Skogsstyrelsen i Blekinge är tillsammans med Cecilia Rooth och Flakulla Skogsgård årets värdar och arrangörer. Exkursionen kommer att genomföras i och i närheten av Karlskrona i Blekinge. Årsmötet och övernattning sker på hotell Scandic i Karlskrona.

Programmet i korthet

Vi samlas i Karlskrona klockan 10 på torsdag 19 september. Därifrån tar vi oss med buss till Stumholmen, där Litorinas båtbyggarlinje visar hur man bygger båtar av trä. Marinmuseet får också ett kort besök, där äter vi lunch. Bussen går sedan vidare till Erik Stååls klassiska ekbestånd i Bubbetorp som planterades med ek och gran 1946. På eftermiddagen besöker vi Porsgöl där Evy Hansson och Lars Svensson visar sina lövbestånd. Ett besök i nygallrad ek och bok vid Malvsjön används också för att diskutera bland annat bidrag till lövskogsskötsel. Bussen går sedan tillbaks till Karlskrona där vi har årsmöte och middag på Scandic hotell.

Fredagen 20/9 startar med besök hos familjen Nilsson i Sillesås. Vi besöker ekskogar i olika faser – unga, i gallringsbehov och välskötta äldre. Efter fika från Sillesås gamla kokvagn åker vi vidare till Flakulla där familjerna Rooth och Ståål kan visa upp ekplanteringar, nygallrade äldre ekbestånd, ädellövslundar, faunadepåer och ekblandbestånd. Exkursionen avslutas klockan 15 med kaffe och te.

Ladda ner inbjudan.

21 september 2019, Ädellövskogsdag på Ullstorp

Skogsstyrelsen bjuder tillsammans med Ekfrämjandet, Sveriges lantbruksuniversitet och Småsågarnas riksförbund in till en dag om ädellövskogens skötsel och produktion. Platsen är Ullstorp utanför Höör i Skåne och tiden är klockan 10-14.

Mer information på Skogsstyrelsens hemsida.

Sveriges Småsågares Riksförbund årsstämma 2019

Ekfrämjandets medlemmar är välkomna att delta i Småsågarnas exkursion och årsstämma i Göingebygden den 29-30 mars 2019. Läs mer på Småsågarnas hemsida.

Ädellövskogsexkursion på Marsvinsholm

Marsvinsholm_680x350px

Onsdagen den 24 april 2019 anordnar Ekfrämjandet och Skogsstyrelsen tillsammans med Marsvinsholms Slott en skogsexkursion på slottets ägor. Vi kommer under ledning av Kurt Larsson att diskutera röjning, gallring, stamkvistning och slutavverkning av ek, samt föryngring av bok. Vi samlas på parkeringen vid Marsvinsholm klockan 930 för kaffe och åker till skogen vid 1000.  I anslutning till avslutningen klockan 1300 bjuds på en lättare lunch utan kostnad.

Anmälan görs via Skogsstyrelsens hemsida. Har du frågor kan du också kontakta Thomas Thörnqvist.

10 juni 2019: Löv- och naturvårdsexkursion med SLU

Den 10 juni 2019 ordnar Sveriges lantbruksuniversitet en exkursion under temat ”För ett bättre landskap – mer lövträd och en effektiv naturvård”. Platsen är Ekopark Raslången, väster om Olofström. Mer information på SLUs hemsida.

 

28 maj 2019: Årsmöte och exkursion med Skånes skogs- och betesvårdsförening

Plats: Göinges skogsbygd, Boalts Bygdegård (Boalt ligger på vägen Osby-Lönsboda)

Program: Start klockan 09:30 med kaffe och årsmötesförhandlingar. Klockan 11 föredrag av Magnus Löf, chef för ädellövprogrammet vid SLU. Efter lunch vidtar en rundtur med bil på temat ”Vilket vägval gör jag i betesmarken? Skogsspåret eller betesspåret?”. Studiebesök i ek-, ädellövskog och en diskussion runt svårigheterna med föryngringen. Småskalig träförädling och golvtillverkning hos Lennart Bosrup. Nedanbäcks gård säljer produkter i sin gårdsbutik och visar upp sin gård i genuin Göingemiljö. På exkursionen medverkar även personal från Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.

Anmälan: senast 24 maj till Mats Hansson, matsivanga@gmail.com

Hemsida: www.skogobete.se