Aktuella aktiviteter

2018 års exkursion och årsstämma i Värmland 23-24 augusti

Värmlands Säby herrgård

Värmlands Säby herrgård, där vi startar på torsdagen.

Ekfrämjandets exkursion och årsstämma hålls 2018 i södra Värmland. Skogsstyrelsen i Värmland är tillsammans med Lars Alexandersson värdar för arrangemanget.

Exkursionen startar torsdagen 23 augusti klockan 13 vid Värmlands Säby herrgård, där vi efter en lunchmacka gör en rundresa på Värmlands Säbys marker. Naturvårdsobjekt, en 800-årig ek och produktionsbestånd utlovas. Årsmöte och middag hålls på Dömle herrgård, utanför Deje, där vi också övernattar.

På fredagen 24 augusti åker vi till ett björksågverk och därefter till ett naturvårdsobjekt på Kummelön, en halvö i Vänern. Där studerar vi också ett fyra hektar stort nyplanterat och hägnat ekbestånd. Vid 12-tiden avslutas exkursionen med fri hemfärd.

Praktiskt

I paketpriset ingår förtäring, resor inom Värmland samt logi. Kostnad per deltagare med enkelrum är 1 555 kr, med dubbelrum 1 255 kr. Deltagare utan boende men med middag betalar 660 kr. Alla priser är inklusive moms.

Bussresa från södra Sverige ordnas också, från Kristianstad via Karlshamn, Växjö, Värnamo, Jönköping, Skövde till Värmlands Säby. Kostnaden baseras på var man stiger på, från 800 kr per person i Kristianstad till 250 kr per person i Skövde.

Detaljerad information finns i bifogad inbjudan.

Anmälan

Skicks till Skogsstyrelsen, att. Ekfrämjandet, Norra vägen 2G, 382 37 Nybro, senast onsdagen 17 juli. Det går också bra via e-post (anette.turesson@skogsstyrelsen.se) eller telefon (0481-482 58, Anette Turesson direkt).

 

Studieresa till Frankrike 23-29 september

Ekfrämjandet samarbetar med Svenska Lövträdföreningen som erbjuder en studieresa till Frankrike 23-29 september 2018. Läs mer.