Linderödsgrisen 25 år

Linderödssvin-foto-Holger-Ellgard-Wikipedia-commons_645x350px
Linderödssvin. Foto Holger Ellgaard, Wikipedia commons.

Föreningen Landtsvinet bjuder in till att fira 25-årsjubileet med en dag på Skånes Djurpark i Höör den 24 september. Arrangemanget genomförs i samarbete med Ekfrämjandet, Kålrotsakademien, Skåneländska Gastronomiska akademien, SlowFood Scania, Sparbanksstiftelsen Färs&Frosta och Skånes Djurpark.

Bakgrund

Under flera tusen år har människan i det område som idag är Sverige hållit tamgrisar. Vissa tider på året hölls grisarna nära gårdarna, men under stora delar av året gick grisarna i skogen – ädellövskogen – mer eller mindre på egen hand. De var skogssvin som i skogen åt vad naturen gav. Vissa år dröp det av fetma från de bärande träden när ek- och bokollon segnade ned i kopiösa mängder. Ollonsvinens fläsk – ollonfläsket – var hett begärligt. Anor från denna kultur lever vidare i Sveriges enda lantras för gris – Linderödsgrisen. I år 2017 är det exakt 25 år lantrasen uppstod ur spillrorna av den gamla tidens skogssvin. Den 24 september sätter vi åter Linderödsgrisen i centrum och firar de 25 åren tillsammans med alla aktörer som på olika sätt vurmar just denna speciella och älskvärda gris.

Program

10:00 Välkomna
10:10 Vad är en lantras och vad är Fristadsdeklarationen? Ronny Olsson, Landtsvinet
10:30 Grisens historia Martin Ragnar, Landtsvinet och Kålrotsakademien
11:10 Den sydsvenska ädellövskogen Anders Ekstrand, Ekfrämjandet
11:30 Att vara stolt över skånsk mat och över linderödsgrisens fläsk Eva Tornberg, Skåneländska Gastronomiska akademien
11:50 Färs och Frosta Nomie Gustafsson, Sparbanksstiftelsen Färs&Frosta
12:00 Lunch
13:00 Linderödsgrisens fläsk är bäst i världen Bo Dahlgren, Landtsvinet
13:20 Att bevara mångfalden i SlowFoods Smakernas ark Paul Seugling, SlowFood Scania
13:40 Att föda upp linderödsgrisar Jessica Wictorsson, Landtsvinet
14:00 Linderödsgrisar på Skånes Djurpark Anna Blinkowski, Skånes Djurpark
14:20 Besök hos linderödsgrisarna Skånes Djurpark
15:30 Slut

Anmälan och kostnad

Anmälan görs senast 15 september till Martin Ragnar, martin@sockerslottet.se

Kostnad (inträde): 100 kr/vuxen, 50 kr/barn