Svenska Lövträdföreningens studieresa till Frankrike 23-29 september 2018

Lövbryn. Foto Michael Ekstrand

Lövbryn. Foto Michael Ekstrand.

Årets utlandsresa med Svenska Lövträdföreningen går i år till Limoges i Frankrike på temat Douglas, hybridlärk och fågelbär. I Frankrike har man satsat mycket stort på dessa trädslag. På grund av klimatförändringarna har man praktiskt taget helt övergett vanlig rödgran till förmån för Douglas. Lärk växer naturligt i de franska alperna. Sedan några decennier har man ett förädlingsprogram med hybridlärk (Europeisk lärk korsad med japansk) som ger en hybridlärk som planteras även på låglandet. Fågelbär (körsbär) är ett snabbväxande ädelt lövträd som används inom möbelindustrin och är av praktiskt skogligt intresse även i södra halvan av Sverige.

Resan startar från Arlanda söndagen den 23 september och vi är åter där lördagen den 29 september. Deltagandet kostar 15 000 kr per person och täcker kostnaderna för resor med flyg och tåg, hotell med frukost samt guidningar på engelska av frankrikes främsta experter på de nämnda trädslagen. Ett preliminärt program presenteras här.

Anmälan

till owe.martinsson@gmail.com före 15 maj.

Program, Limoges 23-29 September 2018

Söndag 23 sept Avresa 12:30 med AF1263 från Arlanda till Paris CDG. Tåg Paris-Limoges. Inkvartering på hotell.
Måndag 24 sept Allmän presentation av Douglas-fir i Frankrike. Föreningen France-Douglas bildades för att främja Douglas i Frankrike.
Presentation av förädlingsprogrammen av Douglas och hybridlärk (JC Bastien & L Paques).
Tisdag 25 sept Besök i äldre bestånd av Douglas. Diskussion kring gallring och övrig skogsskötsel (FCBA – Limoges Forskningsscenter).
Besök i unga planteringar av Douglas (FCBA – Limoges Forskningscenter)
Onsdag 26 sept Besök i proveniensförsök av Douglas-fir och Hybridlärk (FCBA- Limoges Forskningscenter).
Torsdag 27 sept Besök i sågverk för Douglas samt visning av praktiska byggnadskonstruktioner med användning av Douglas. (Föreningen France-Douglas).
Besök i fröplantage av Douglas (INRA & IRSTEA).
Fredag 28 sept Förädling av Fågelbär. Klontest i Limoges.
Lördag 29 sept Hemresa. Tåg Limoges-Paris. Flyg Paris CDG-Arlanda med AF1062. Åter Arlanda 18:50.

 

Lärk. Foto Michael Ekstrand.

Lärk. Foto Michael Ekstrand.