Efterlyses: Marker för test av nytt hägn i trä

Olof_Stenstrom_trahagn_640x430px

Trähägnet är lätt att anpassa till terrängen. Foto Olof Stenström.

Hushållningssällskapet Halland efterlyser mark som ska hägnas som skydd mot betesskador av klövvilt. I ett projekt med start hösten 2016 söks nu lokaler, företrädesvis i Halland, för att göra försök med en alternativ hägningsmetod. Syftet med projektet är att undersöka förutsättningarna och funktionen för att hägna med trähägn som ett alternativ till att hägna med stålnät.

Mer information om hägnet finns i ett examensarbete från 2010: Trä en tänkbar metod för viltskydd i svenskt skogsbruk?

Intresserade markägare kontaktar skogskonsult Olof Stenström, Hushållningssällskapet på telefon 072-251 65 04, olof.stenstrom@hushallningssallskapet.se