Efterlysning: Ekbestånd med och utan graninblandning

Ek_och_gran_komb_Igor_Drobyshev

Exempel på önskade försöksbestånd. Foton Igor Drobyshev

Professor Jens Peder Skovsgaard vid SLU i Alnarp efterlyser försöksmarker med uppvuxen ek. Försöken blir en viktig del i ett forskningsprojekt som handlar om ekens tillväxt med och utan inblandning eller underväxt av gran. Forskningshypotesen är att ek med graninblandning klarar sig bättre under torra år än ek utan gran.

Önskemål om försöksbestånden

Forskarna söker bestånd på cirka 75-125 år. I första hand söker man par av bestånd som ligger nära varandra där det ena beståndet har underväxt eller inblandning av gran medan det andra saknar gran. Det går också  bra med ett bestånd där det finns gran i en del och ingen gran i den andra delen.

Forskarna vill också sätta så kallade dendrometrar på cirka 10 träd i varje bestånd. Dendrometern är ett band runt stammen som mäter tillväxten kontinuerligt. För att den ska sitta kvar behöver den skruvas fast i stammen. Om markägaren godkänner det kommer forskarna också att ta ut borrkärnor från stammarna.

Projekt genomförs tillsammans med Igor Drobyshev på SLU och Anders Ekstrand på Södra.

Kontakt

Den som har egna bestånd som kan passa eller som kan tipsa om andra bestånd  kontaktar Jens Peter Skovsgaard, jps@slu.se. Telefon 040-415128.