Styrelse för Erik Stenströms stiftelse

Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande – styrelse

Ordinarie ledamöter

Personliga suppleanter

Utsedda av Ekfrämjandet

Thomas Thörnqvist (ordförande)
Jät, Petersdal 1
362 52 Jät
Telefon hem 0470-311 10
mobil 070-508 38 39
thomas.thornqvist@lnu.se
Anders Ekstrand (suppleant)
Tranevik, PL 3278
280 64 Glimåkra
Telefon arb 0470-855 01
mobil 072-245 59 65
anders.ekstrand@sodra.com
Carl von Friesendorff (sekreterare och ekonomiansvarig)
Silvåkragården 341
247 96 Veberöd
mobil 0705-830 130
carl@friesendorff.se
Theresia Wallden (suppleant)
Elleböke 7453
343 76 Hallaryd
Telefon hem 0451-912 51
mobil 073-407 50 75
ellewallsgard@hotmail.com

Utsedda av SLU Alnarp

Pelle Gemmel
SLU, Inst för sydsvensk skogsforskning
Box 49
230 53 Alnarp
mobil 070-287 50 84
pelle.gemmel@slu.se
Karin Hjelm (suppleant)
Skogforsk
Box 49
268 90 Svalöv
mobil 070-575 28 66
karin.hjelm@skogforsk.se