Bli medlem i Ekfrämjandet

Välkommen som medlem!

Som medlem stödjer du Ekfrämjandets aktiva arbete för den svenska lövskogen. I medlemskapet ingår den årliga skriften Ekbladet och möjligheter att delta i exkursioner, studiebesök och resor. Medlemmarna äger också rätt att rösta vid årsmötet.

Årsavgiften för enskild medlem är 200 kr. Familjemedlemskap kostar 300 kronor och inkluderar alla i hushållet som är skrivna på samma adress. Företagsmedlem betalar 300-1500 kr beroende på storlek på företaget (kontakta sekreteraren). Ekfrämjandet har plusgiro 487 39 41-1.

För medlemskap, kontakta sekreterare  John Ahlgren, AB Gustaf Kährs, john.ahlgren@kahrs.se, tel 0481 – 460 76.

Läs mer om Ekfrämjandet.