Bli medlem i Ekfrämjandet

Välkommen som medlem!

Som medlem stödjer du Ekfrämjandets aktiva arbete för den svenska lövskogen. I medlemskapet ingår den årliga skriften Ekbladet och möjligheter att delta i exkursioner, studiebesök och resor. Medlemmarna äger också rätt att rösta vid årsmötet.

Årsavgiften för enskild medlem är 200 kr. Företagsmedlem betalar 1500 kr. Ekfrämjandet har plusgiro 487 39 41-1.

För medlemskap, kontakta sekreterare Anette Turesson,  anette.turesson@skogsstyrelsen.se, tel 0481-482 58.

Läs mer om Ekfrämjandet.