Publikationer

Ekbladet (ISSN 0283-4839), ges ut årligen (uppl. 600-1000) och skickas ut till alla medlemmar. Den innehåller information om Ekfrämjandets verksamhet men också forskningsrapporter om ädellövskogens och främst ekskogens skötsel, ekonomi samt miljövårdsfrågor med anknytning till våra ädellövskogar.

Läs mer om Ekbladet och ladda upp de senaste numren som pdf-filer.

I samband med Ekfrämjandets 50-årsjubileum 1994 gavs det ut en bok med titeln Ekfrämjandet 50 år (1944-1994) – Lund 1994 (ISBN 91-630-2841-7).

Eken är en bok som kom ut redan 1946 från Sällskapet för Ekodlingens Främjande, föregångaren till dagens Ekfrämjandet. Bland författarna i denna antologi finns en rad namnkunniga skogsexperter med en inledande artikel av Nils Sylvén.

Ädla lövträd i dagens och framtidens skog – Lund 1996 (ISBN 91-630-4158-8) är en sammanfattning av de föredrag och diskussioner som hölls vid en konferens i Kristianstad 1995.