Priser

Ekfrämjandet skall genom att utdela priser och utmärkelser stimulera intresset för lövskogsbruk,
 i första hand skötsel av ek- och annan ädellövskog. Belöningarna tilldelas enskilda 
personer för gjorda insatser och utgörs antingen av pris i form av skrin med Ekfrämjandets emblem
 eller annan gåva som styrelsen finner lämplig som högsta utmärkelse, eller 
av diplom eller motsvarande.

Ekfrämjandets högsta utmärkelse utdelas för föredömliga
 insatser på egen eller förvaltad skog. Denna kan endast tilldelas samma person en gång.
 Endast en högsta utmärkelse kan utdelas per år.

Ekfrämjandets diplom eller motsvarande utdelas för föredömliga insatser på egen
 eller förvaltad skog. Detta pris utdelas högst en gång per år och län.

Ekfrämjandets utmärkelser kan även utdelas till andra som gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för sällskapets syften.

Läs mer om nominering av pristagare.

Erik W Ohlsson länspris 2014En av de prisade lövskogsskötarna. Här är det Erik W Ohlsson på Gotland som fick Ekfrämjandets länspris 2014 utdelat av ordförande Thomas Thörnqvist.

Mottagare av Ekfrämjandets pris fr.o.m. 1990

2018

Rikspris

Lars-Göran Stener, Ekebo

Länspris

Kurt Larsson, Skåne

Ladda ner motiveringar och bilder från Ekbladet.

2017

Rikspris

Bengt Andersson, Tällberg

Länspris

Ulf Forsudd, Värmland
Anders och Johannes Eriksson, Hyssna (Västra Götalands län)
Bo Björnestrand, Skåne
Magnus Sederholm, Jönköpings län
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

2016

Länspris

Claes Olsson, Skåne
Kalmar kommun, service och stadsbyggnadskontoret
Staffan Dackman, Stockholm
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

2015

Länspris

Per Blomberg, Skåne
Leif Svensson Handel med Ek, Kalmar län
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

2014

Länspris

Rolf Svensson, Skättilljunga, Skåne län
Erik W Ohlsson, Fårö, Gotland
Henrik Svensson, Valdemarsvik, Östergötlands län
Lennart Nilsson, Katrineholm, Södermanlands län
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

2013

Rikspris:

Anders Söderlund, Ljungskile, Västra Götalands län

Länspris:

Curt Strömberg, Färlöv, Skåne län
Bernt Flinck, Halmstad, Hallands län
Ingvar Karlsson, Vittaryd, Kronobergs län
Bengt-Elis Pettersson, Sikanäs, Jönköpings län
Mats Niklasson, Hunnebostrand, Västra Götalands län
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

2012

Rikspris:

Kenneth Arvidsson, Nybro, Kalmar län

Länspris:

Håkan Bergh, Kalmar län
Lennart Bosrup, Skåne
Johan Norden, Södermlands län
Per-Olof Erlandsson, Hallands län
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

2011

Rikspris:

Johan Palm, Nässjö, Jönköpings län

Länspris:

Göte Carlsson, Unnaryd, Hallands län
Gösta Strömberg, Mark, Västra Götalands län
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

2010

Rikspris:

Carl von Friesendorff, Silvåkra, Skåne län

Länspris:

Carina Nilsson, Backaryd, Blekinge län
Åke Carlsson, Siene, Västra Götalands län
Carl von Essen, Ulvåsa, Östergötlands län
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

2009

Länspris:

Thomas Rappe, Strömsrum, Kalmar län
Einar Källkvist, Påarp, Skåne län
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

2008

Rikspris:

Carl Piper, Högestad, Skåne län
Arne Mirton, Ronneby, Blekinge län

Länspris:

Lars-Börje Nilsson, Rödeby, Blekinge län
Stellan Sunhede, Skövde, Västra Götalands län
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

2007

Rikspris:

Martin Werner, Skogforsk, Skåne län

Länspris:

Egil Freitag, Södra Vi, Kalmar län
Keith C Olsson, Gällstad, Västra Götalands län
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

2006

Länspris:

Karl-Axel Bergman, Skövde, Västra Götalands län
Max Jensen, Ramlösa, Hallands län
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

2005

Rikspris:

Lars Kardell, Uppsala

Länspris:

Göthe Brorsson, Kronobergs län
Lars-Olov Larsson, Öljehult, Blekinge län
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

2004

Länspris:

Rolf Andersson, Flohult, Västra Götalands län
Bo Karlsson, SVS, Södermanlands län
Roland Gustavsson, SLU, Skåne län
Pelle Gemmel, SLU, Skåne län
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

2003

Länspris:

Sven Gunnarsson, Hånger Södergård, Jönköpings län
Kjell Lorentzon, Ingasäter, Västra Götalands län
Lennart Östersten, Värnanäs, Kalmar län
Karin Mattson, Björsmåla, Blekinge län
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

2002

Rikspris:

Gustav Fredriksson. Bräkne-Hoby, Blekinge län.

Länspris:

Lars Trulsson, Hjälmseryd, Blekinge län.
Anders Söderlund, Ljungskile, Göteborgs- och Bohus län.
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

2001

Rikspris:

Torvald Persson, Kristianstad, Skåne län

Länspris:

Göran Atmer, Hallqved, Uppsala län
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

2000

Rikspris:

Esben Möller-Madsen, Trolleholm, Skåne län

Länspris:

Carl-Eric Nilsson, Skörje, Blekinge län
Rutger Larson, Penarp, Skåne län
Gösta Karlsson, Tjörnarp, Skåne län
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

1999

Länspris:

Boris Möllerström, Lockansmåla, Blekinge län
Lars Karlsson, Nybro, Kalmar län
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

1998

Rikspris:

Ulf Olsson, Södra Sandby, Skåne län

Länspris:

Anders och Lars Andersson, Haraldsmåla, Kalmar län
Lars Jonsson, Örebro, Örebro län
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

1997

Länspris:

Lars Åkesson, Björstorp, Blekinge län
Svenne Hermodsson, Vinslöv, Skåne län
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

1996

Rikspris:

Erik Tham, Lund, Malmöhus län
Erik Stenström, Halmstad, Hallands län

Länspris:

Anders Andersson, Berntorp, Blekinge län
Werner von Seydlitz, Vetlanda, Kalmar län.
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

1995

Rikspris:

Nils-Åke Gabrielsson, Trolle Ljungby, Kristianstads län

Länspris:

Karl-Erik Pettersson, Kallgårdsmåla, Blekinge län
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

1994

Rikspris:

Erik Ståål, Kättilsboda, Blekinge län

Länspris:

Frieder Weitze, Björkliden, Södermanlands län
Christer Segerstéen, Hamra gård, Östergötlands län
Lars-Erik Wetter, Visingsö, Jönköpings län
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

1993

Rikspris:

Gunnar Almgren, Halmstad, Hallands län

Länspris:

Anders Abrahamsson, Elsebråne, Blekinge län
Fride Holmberg, Strömsholm, Göteborgs och Bohus län
Björn Hyltén-Cavallius, Sunnanvik, Kronobergs län
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

1992

Rikspris:

Lennart Nordström, Täby, Stockholms län

Länspris:

Elisabeth Fernström, Stensnäs gård, Blekinge län
Eric Wallin, Stensnäs gård, Blekinge län
Nisse Nilsson, Klippan, Kristianstads län
Boris Karlsson, Snöstorp, Hallands län
Göran Drakenberg, Sköllersta, Örebro län
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

1991

Rikspris:

Jens Bjerregaard, Björnstorp, Malmöhus län

Länspris:

Gustav och Ivan Nilsson, Sillesås, Blekinge län
Rune och Peter Johansson, Berg, Skaraborgs län
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

1990

Rikspris:

Ove Gustavsson, Hjälmsa, Blekinge län

Länspris:

Stina Werner, Göholms gård, Blekinge län
Gunnar Elfversson, Kölby gård, Kalmar län
Arne Tapper, Skogsvårdsstyrelsen, Örebro län
Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.