Om Ekfrämjandet

Ekfrämjandet bildades 1944 och är en ideell förening som ursprungligen arbetade för lönsam kvalitetsproduktion av ädellövskog och för de ädla lövträdens bevarande i det svenska landskapet. Från årsmötet 2006 utvidgades verksamheten till att omfatta alla lövträd.

Ekfrämjandet initierar utbildning och forskning, stimulerar till ökad användning av lövträd och premierar personer som gjort förtjänstfulla insatser för lövskogen. Medlemmar är företag, organisationer och enskilda personer med intresse för ek och annan lövskog.

Ekfrämjandet organiserar exkursioner och studiebesök, bland annat en tvådagars-exkursion i anslutning till årsmötet i september och studieresor till länder utanför Sverige med en aktiv lövskogsskötsel.

Välkommen som medlem!

Som medlem stödjer du Ekfrämjandets aktiva arbete för den svenska lövskogen. I medlemskapet ingår den årliga skriften Ekbladet och möjligheter att delta i exkursioner, studiebesök och resor. Medlemmarna äger också rätt att rösta vid årsmötet.

Årsavgiften för enskild medlem är 200 kr. Studentmedlemskap kostar 100 kr. Familjemedlemskap kostar 300 kronor och inkluderar alla i hushållet som är skrivna på samma adress. Företagsmedlem betalar 300-1500 kr beroende på storlek på företaget (kontakta sekreteraren).

Medlemsavgiften kan betalas med plusgiro 487 39 41-1 eller Swish 123 606 3507.

För medlemskap, kontakta sekreterare  John Ahlgren, AB Gustaf Kährs, john.ahlgren (at) kahrs.se, tel 0481 – 460 76.

Ladda ned broschyren om Ekfrämjandet eller läs mer i presentationsartikeln om Ekfrämjandet i tidskriften Småsågaren (från 2017). Finns också i högupplöst version.

 

Broschyr_2017_framsida