Ekbladet

Ekbladet 34 2019

Ekbladet 34 2019 omslagLadda ner hela årsskriften som pdf genom att klicka på bilden. Med intressanta artiklar om ekskogarna på Visingsö, nya metoder för behandling av ekollon, porträtt av nötskrikan, svampar på ekved, presentation av Småsågarna, marknaden för löv och exkursionsreferat från Värmland och Marsvinsholm.

Ekbladet är föreningens årsskrift som utkommer i juni-juli varje år. Ekbladet innehåller artiklar om aktuell forskning, beskrivningar av arter i lövskogen, nya rön kring skötsel och användning av löv och andra frågor kring lövskogens utnyttjande och bevarande. I årsskriften finns också referat från exkursioner och studieresor samt presentationer av Ekfrämjandets pristagare. Ekbladet startades av Ulf B Olsson 1986 som var dess redaktör fram till 2011.

Har du uppslag till artiklar i Ekbladet, kontakta nuvarande redaktören Mats Hannerz.

Ladda ner de tidigare nummer av Ekbladet som pdf-filer:

 Ekbladet 34, 2019 Ekbladet 33, 2018 Ekbladet 32, 2017
Ekbladet 34 2019 framsida Ekbladet 33 2018 framsida Ekbladet 32 2017 framsida
Ekbladet 31, 2016 Ekbladet 30, 2015 Ekbladet 29, 2014
Ekbladet 31 2016 framsida Ekbladet 30 2015 framsida Ekbladet 29 2014 framsida
Ekbladet 28, 2013 Ekbladet 27, 2012 Ekbladet 26, 2011
Ekbladet 28 2013 framsida Ekbladet 27 framsida Ekbladet 26 framsida
Ekbladet 25, 2010 Ekbladet 24, 2009 Ekbladet 23, 2008
Ekbladet 25 framsida Ekbladet 24 framsida Ekbladet 23 framsida
Ekbladet 22, 2007 Ekbladet 21, 2006 Ekbladet 20, 2005
Ekbladet 22 framsida Ekbladet 21 framsida Ekbladet 20 framsida
Ekbladet 19, 2004 Ekbladet 18, 2003 Ekbladet 17, 2002
Ekbladet 19 framsida Ekbladet 18 framsida Ekbladet 17 framsida
Ekbladet 16, 2001 Ekbladet 15, 2000 Ekbladet 14, 1999
Ekbladet 16 framsida Ekbladet 15 framsida Ekbladet 14 framsida
Ekbladet 13, 1998 Ekbladet 12, 1997 Ekbladet 11, 1996
Ekbladet 13 framsida Ekbladet 12 framsida Ekbladet 11 framsida
Ekbladet 10, 1995 Ekbladet 9, 1994 Ekbladet 8, 1993
Ekbladet 10 framsida Ekbladet 9 framsida Ekbladet 8 framsida
Ekbladet 7, 1992 Ekbladet 6, 1991 Ekbladet 5, 1990
Ekbladet 7 framsida Ekbladet 6 framsida Ekbladet 5 framsida
Ekbladet 4, 1989 Ekbladet 3, 1988 Ekbladet 2, 1987
Ekbladet 4 framsida Ekbladet 3 framsida Ekbladet 2 framsida
Ekbladet 1, 1986
Ekbladet 1 framsida