Ekbladet

Ekbladet 36 2021

Ekbladet 36 2021 omslagLadda ner hela årsskriften som pdf genom att klicka på bilden. Med intressanta artiklar om jätteträd, medicin från träd och växter, björkens revansch, skillnad mellan skogsek och bergek, marknaden för lövvirke med mera.

Ekbladet är föreningens årsskrift som utkommer i juni-juli varje år. Ekbladet innehåller artiklar om aktuell forskning, beskrivningar av arter i lövskogen, nya rön kring skötsel och användning av löv och andra frågor kring lövskogens utnyttjande och bevarande. I årsskriften finns också referat från exkursioner och studieresor samt presentationer av Ekfrämjandets pristagare. Ekbladet startades av Ulf B Olsson 1986 som var dess redaktör fram till 2011.

Har du uppslag till artiklar i Ekbladet, kontakta nuvarande redaktören Mats Hannerz.

Ladda ner de tidigare nummer av Ekbladet som pdf-filer:

Ekbladet 35, 2020 Ekbladet 34, 2019 Ekbladet 33, 2018
Ekbladet 35 2020 framsida Ekbladet 34 2019 framsida Ekbladet 33 2018 framsida
Ekbladet 32, 2017 Ekbladet 31, 2016 Ekbladet 30, 2015
Ekbladet 32 2017 framsida Ekbladet 31 2016 framsida Ekbladet 30 2015 framsida
Ekbladet 29, 2014 Ekbladet 28, 2013 Ekbladet 27, 2012
Ekbladet 29 2014 framsida Ekbladet 28 2013 framsida Ekbladet 27 framsida
Ekbladet 26, 2011 Ekbladet 25, 2010 Ekbladet 24, 2009
Ekbladet 26 framsida Ekbladet 25 framsida Ekbladet 24 framsida
Ekbladet 23, 2008 Ekbladet 22, 2007 Ekbladet 21, 2006
Ekbladet 23 framsida Ekbladet 22 framsida Ekbladet 21 framsida
Ekbladet 20, 2005 Ekbladet 19, 2004 Ekbladet 18, 2003
Ekbladet 20 framsida Ekbladet 19 framsida Ekbladet 18 framsida
Ekbladet 17, 2002 Ekbladet 16, 2001 Ekbladet 15, 2000
Ekbladet 17 framsida Ekbladet 16 framsida Ekbladet 15 framsida
Ekbladet 14, 1999 Ekbladet 13, 1998 Ekbladet 12, 1997
Ekbladet 14 framsida Ekbladet 13 framsida Ekbladet 12 framsida
Ekbladet 11, 1996 Ekbladet 10, 1995 Ekbladet 9, 1994
Ekbladet 11 framsida Ekbladet 10 framsida Ekbladet 9 framsida
Ekbladet 8, 1993 Ekbladet 7, 1992 Ekbladet 6, 1991
Ekbladet 8 framsida Ekbladet 7 framsida Ekbladet 6 framsida
Ekbladet 5, 1990 Ekbladet 4, 1989 Ekbladet 3, 1988
Ekbladet 5 framsida Ekbladet 4 framsida Ekbladet 3 framsida
Ekbladet 2, 1987 Ekbladet 1, 1986
Ekbladet 2 framsida Ekbladet 1 framsida